FÖRVALTNING

Ett-hus-blir-till-vepa-low-42.jpg

42. Förvaltning

För att ett hus ska bibehålla sitt värde, behöver det underhållas fortlöpande. Underhållet är fastighetsägarens ansvar.