Iframe

Ingress

Planer behöver tidstålighet – allt går inte att bestämma i förväg

Dold text

Kommunen har en viktig uppgift att styra de stora dragen när det gäller en ny plan för ett område, men allt behöver inte planeras in i minsta detalj. Allt går inte att bestämma i förväg; med tiden ändras såväl kraven från kunderna som de tekniska möjligheterna. Det är därför viktigt att detaljplanerna är tidståliga och låta byggaren med sin kompetens se vilka specifika detaljer som en fastighet kräver. Eftersom byggprojekt kan ta lång tid, behöver planeringen tåla omvärldens förändringar. Då kan vi bygga hållbara bostäder som är anpassade efter den senaste och modernaste tekniken samt kundernas värderingar och önskemål.