Iframe

Ingress

Samplanera infrastruktur med bostadsbyggandet

Dold text

Satsningar på infrastruktur som ger bättre kollektivtrafik leder till ett ökat bostadsbyggande. Det tar tid att bygga, speciellt nya stadsdelar med de komplexa planeringsprocesser som vi har idag, och ännu längre tid att få ordning på den infrastruktur som ska försörja bostäderna. Planeringen av nya bostäder behöver gå hand i hand med satsningar på infrastruktur, så att kollektivtrafiken är på plats när de första flyttar in i ett nytt område. Spårbunden trafik är extra attraktivt och där järnvägen dras fram dit kommer även jobb, tillväxt och bostäder.