Iframe

Ingress

Ta tillvara på våra olika kompetenser och undvik onödiga merkostnader.

Dold text

Att starta samarbetet mellan kommunen och byggaren i ett tidigt stadium bidrar till att båda parter vet vad de får, samtidigt som risken för stora och ofta försämrande förändringar i sena skeden minskar. Kommunens tjänstemän har kunskapen för att planera stadsbild, gator och torg. Vi bidrar gärna med vår kompetens inom till exempel marknad, byggteknik och terränganpassning. Genom att arbeta tillsammans och ta tillvara på våra olika kompetenser redan innan planarbetet är påbörjat kan vi skapa attraktiva miljöer och effektiva, genomförbara projekt som dessutom blir bättre för de boende.