Iframe

Ingress

Öka exploatering i kollektivtrafiknära lägen

Dold text

I kollektivtrafiknära lägen finns alla förutsättningar för att bygga högt, tätt och fler bostäder än vad som görs idag. Fler bostäder i samma detaljplan ökar effektiviteten och möjligheten att skapa bostäder på kort tid. Passa alltså på att öka exploateringen i nya detaljplaner i kollektivtrafiknära lägen. Det är dessutom både klimatsmart och hållbart att bygga en tät stad.