Iframe

Ingress

Utöka resurserna inom stads- och samhällsbyggnadskontoren

Dold text

Byggindustrin kanske inte förknippas med ett löpande band, men även vår bransch är en industri som inte mår bra av förseningar, avbrott och stopp. Utan tillräckligt många duktiga handläggare i plan- och bygglovsärenden på kommunerna blir det inga nya bostäder. Satsa på utökade resurser inom stads- och samhällsbyggnadskontoren, så att handläggningen blir mer effektiv. Om en kommun tidvis får resursbrist bör det snabbt tas in hjälp för att handläggningen av ärenden ska fortgå.