Iframe

Ingress

Samma krav inom och mellan kommuner ger mer rationellt byggande

Dold text

Att de krav som ställs är både tydliga och enhetliga är viktiga förutsättningar för att kunna planera när vi bygger. Kommuner ställer krav när det gäller till exempel utformning, sophantering, parkering. Om samma krav även gäller över kommungränserna får vi möjlighet att vässa vår organisation och använda snarlika arbetsmetoder från projekt till projekt, vilket ger oss förutsättningar att bygga snabbare och smidigare. Kommuner bör samla sig över kommungränserna så att processen kring bostadsbyggandet blir förutsägbar. I Stockholmsregionen är det extra viktigt då invånarna inte ser kommungränserna, utan en sammanhållen marknad för bostäder, infrastruktur och arbete.