Iframe

Ingress

Utveckla dialogen med allmänheten så att byggandet inte går i stå

Dold text

nskilda personer och organisationer har idag stora möjligheter att överklaga och försena nya detaljplaner. Det är en demokratisk viktig funktion, som ibland överskuggar det stora behovet av boende för alla. Möjligheten till samma inflytande måste vara en rättighet för alla medborgare, oavsett tak över huvudet eller inte, vilket betyder att kommunen behöver vara rösten för de som ännu inte har en bostad. Kommunens politiker och tjänstemän har en viktig uppgift i att förklara för grannarna varför de har beslutat att det ska byggas i ett planerat område och dessutom stå fast vid beslutet. En tidig dialog och tydlighet kring möjligheterna att påverka är mycket viktig för att inte spilla värdefull tid.