Iframe

Ingress

Stadsutveckling kräver ett helhetsgrepp, men byggandet kräver detaljplaner

Dold text

Vid större exploateringar krävs ett helhetsgrepp för att skapa attraktiva miljöer. Kommuner har god kompetens när det gäller att planera och strukturera helheten, och de bör fokusera på att utveckla områden till bra platser för invånarna att bo på. Samtidigt bygger inte programutredningar några hus, för det krävs en detaljplan som vunnit laga kraft. För att bygga bort bostadsbristen krävs att kommuner slutar göra utdragna utredningar för stadsdelar. Lägg resurserna på faktiska detaljplaner, så att byggaren kan sätta spaden i marken!