Iframe

Ingress

Ändra inte förutsättningarna under pågående plan- och byggprocess

Dold text

Att bygga ett hus idag kräver planering, framförhållning och uthållighet. Då är det viktigt att samtliga inblandade vet vilka förutsättningar som kommer att råda under hela den långa plan- och byggprocessen. När en planprocess är i gång bör endast nya lagkrav kunna ändra en påbörjad process. Byggaren behöver veta att det som gäller under planeringen även gäller när byggnationen startar.