Om oss

Stockholms Byggmästareförening är branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm. Föreningen har cirka 850 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag. Stockholms Byggmästareförening samverkar med Sveriges Byggindustrier, som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen. I Stockholms och Gotlands län hanteras arbetsgivarfrågorna av BI region Öst och branschfrågorna av byggmästareföreningarna. Stockholms, Södertälje och Gotlands Byggmästareföreningar samt BI Öst har ett gemensamt kansli på Kungsholmen i Stockholm. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida Stockholms Byggmästareförening.

logo-brf.png

Om oss - ctl00_skyline