Vad är det som kostar?

Produktionskostnaden för en bostad kan delas in i tre huvuddelar.

  • Byggherrekostnaderna utgör i snitt ungefär 28 procent av produktionskostnaden. 7 procent utgörs av projektering, garantier, kreditivränta, försäkringar och kommunala avgifter. Kostnaden för marken utgör ungefär 21 procent. På platser med höga markpriser kan dock köpet av marken kosta lika mycket som själva byggproduktionen. En byggherre kan t.ex. vara ett allmännyttigt bostadsföretag, en privat fastighetsägare eller en bostadsrättsförening.
  • Moms utgör omkring 16 procent.
  • Byggkostnader motsvarar ungefär 56 procent. Här ingår lönekostnader, mark- och schaktningsarbeten, uppförande av byggnaden samt grov- och finplanering av marken, anslutningskostnader för el, fjärrvärme, bredband och kabel-tv.

Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsyta i flerbostadshus fördubblades mellan 1998 och 2008. Ökningen förklaras till 70 procent av markkostnader och moms. 20 procent beror på ökade materialkostnader och 10 procent förklaras av ökade löner.

Genomsnittlig produktionskostnad för en svensk bostad

pajdiagram_2014-400px.jpg